Tukkilaiset.com tai tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä, kilpailuista ja näytöksistä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta. Ylläpito tekee sisällön eteen paljon töitä, että se olisi kattava infopaketti juuri sinua varten.

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 1972

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 2.7.1972

 

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 2 7 1972 kansi

 

HYVÄ KISAYLEISÖ!

Jälleen olemme kokoontuneet seuraamaan tänne Porttikoskelle nykypäivän metsä- ja uittotyömiehen taitoja hänen omassa ammatissaan metsässä ja jokivarsilla. Nämä kilpailut sattuvat ajankohtaan, jolloin entispäivän metsätyömies oli jo siirtynyt savotaltaan uittamaan talven aherruksen tuloksia alas jokivartta. Hänen oli taidettava ammattinsa niin metsässä kuin uitossakin, töissä, missä tapaturma-alttius oli erittäin suuri. Myös nykypäivän metsurin ja uittolaisen on osattava ammattinsa erittäin hyvin, varsinkin, kun nopean koneellistumisen johdosta työturva1lisuusasia ovat entistä ajankohtaisempia näissä töissä.

Perinteisten Porttikosken kisojen yhtenä tarkoituksena onkin tapaturma-alttiuden vähentäminen metsä- ja uittotöissä ylläpitämällä kilpaillen korkeaa ammattitaitoa. Samalla haluamme vaalia tälle maakunnalle ominaista tukkilaisperinnettä.

Tervetuloa Porttikoskelle!

LAPIN METSÄSÄURHEILU r.y.

Paavo Hokka

 

 

PORTTIKOSKEN TUKKILAISKISOJEN OHJELMA 1972

Sunnuntaina 2.7.

klo 8.30 - moottorisahauksen alkuerät

klo 12.00 - sauvonta
- joukkuesoutu
- koskenlasku
- rullausnäytös
- moottorisahauksen loppukilpailu

TUKKILAISTANSSIT

Porttikosken lavalla

lauantaina 1.7. kello 21.00 - 02.00

Soittaa orkesteri DOMINO

- Linja-autokuljetus kello 20.30 alkaen linja-autoasemalta.

- Ravintola: Metsäalan työnjohtajien Naistoimikunta.

Järj. Lapin Metsäurheilu r.y.

 

 

VALTAKUNNALLISTEN TUKKILAISKISOJEN YLEISMESTARIT VUOSINA 1960—1971

1960 Rovaniemi, Ounaskoski, Pauli Yliaska
1961 Ii, Raasakkakoski, Pauli Yliaska
1962 Varkaus, Kämärinkoski, Teuvo Honkanen
1963 Kuhmo, Pajakankoski, Vertti Leinonen
1964 Keuruu, Keihärinkoski, Vertti Leinonen
1965 Karunki, Kukkolankoski, Martti Hamari
1966 Mäntyharju, Lauri Leinonen
1967 (ei järjestetty)
1968 Lieksa, Lieksankoski, Vertti Leinonen
1969 Sodankylä, Porttikoski, Lauri Leinonen
1970 Virrat, Lauri Leinonen
1971 Pudasjärvi, Lauri Leinonen

 

KILPAILULAJIT:

Joukkuesoutu suoritetaan kolmihenkisin venekunnin. Työveneellä soudetaan koski alas, kierretään poiju ja ylitetään muutamia puomiesteitä. Paras aika voittaa.

Moottorisahauskilpailun loppukilpailuun pääsee 20 alkuerien parasta. Kilpailu käsittää seuraavat kolme lajia: kuviosahaus, kiekkojen sahaus tuetusta pystypölkystä ja oksien karsiminen. Virheistä tulee aikalisää ja paras aika ratkaisee.

Sauvonta on henkilökohtainen laji, jossa kilpailija soutaa kosken alas, kiertää merkkipoijun ja sauvoo ylös lähtöpaikalle. Aika ratkaisee sijoituksen.

Koskenlasku suoritetaan henkilökohtaisena kilpailuna yhdellä tukilla sauvointa apuvälineenä käyttäen. Kilpailija saa pudota tukilta kaksi kertaa, mutta lähtiessä ja maalissa on se1sottava tukilla. Taitotempuista saa lisäpisteitä, jotka yhdessä. ajan kanssa, ratkaisevat sijoituksen.

Näyttely: Kilpailualueella esittelevät eri liikkeet moottorisahoja ja muita metsätyövälineitä.

Kenttäravintola: Ruokaa ja virvokkeita.

Tukkilaistanssit Porttikosken katetulla lavalla lauantai-iltana 1.7. klo 21.

Pääsyliput: Aikuiset 5:-, sotilaat ja lapset 1:-.

Majoitukseen on käytettävissä Sodankylän kirkonkylässä I lk hotelli, kolme matkustajakotia ja retkeilymaja.

 

COMPETITIONS AT SHOOTING THE RAPIDS AND CHAINSAWING AT PORTTIKOSKI IN SODANKYLA

Sunday the 2nd of july

AT 8.30

- The first game at chain-sawing. A competitor has to saw the pattern at the top of a log and then theend of the log into disks.

AT 12.00

- Punting. A competitor shoots the rapids in the boat and then he punts up again.

- Rowing match. A team consisting of three men.

- Shooting the rapids. A competitor has to shoot the rapids standing on a log.
- The final at chalnesawing. A competitor has to saw the pattern at the top off the log and then the end od the log into disks. Finally he has to saw the branches from another log.

Exhibition of tools.
Camp-kettle
Dancing ln the dancing-pavilion on Saturday evening at 9.00 p.m.

Accommodation: Three inns, a youthhostel and a first class hotel (Kantakievari) are ln Sodankylä.

Entrance fee per day: Adults 5,-, Children 1,-.

 

 

VALTAKUNNALLISTEN MOOTTORISAHAUSKILPAILUJEN SÄÄNNOT


Kilpailut järjestetään Suomen Metsäurheiluliiton määräämässä paikassa ja aikana.


Kilpailuihin hyväksytään osanottajaksi 17 vuotta täyttänyt mies, joka ainakin osan vuotta tekee ammatikseen metsätöitä.


Kilpailu on avoin kaikille määrätaikana ilmoittautuneille. Jos ilmoittautuneita on hyvin paljon, suoritetaan kilpailukutsussa mainittuna aikana karsintakilpailu, joka voi sisältää vain osan loppukilpailun tehtävistä.


Kilpailuvälineinä saa käyttää kaikkia Suomessa yleisesti myynnissä olevia moottorisahoja. Kilpailun järjestäjä ei vastaa eikä huolehdi sahoista. Koko kilpailu suoritetaan samalla sahalla.


Kilpailun järjestäjän on huolehdittava mahdollisten tapaturmien varalta ensiapu, kuljetus- ym. toimenpiteistä.


Suomen Metsäurheiluliitto nimeää kilpailuihin ylituomarin ja valvojan. Järjestäjät nimeävät ylituomarin avuksi 2-henkisen tuomarineuvoston, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet. Muistutukset tuloksia vastaan on esitettävä suullisesti ylituomarille 10 minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä.


Vähintään kolme 9 §:ssä mainittua lajia on sisällytettävä kilpailuun, Lajien suoritusjärjestyksen saavat järjestäjät valita. Lajit suoritetaan joko yksi kerrallaan tai useampia peräkkäin. Kustakin vaiheesta otetaan aika erikseen. Virheistä lajien yhteydessä lasketaan jäljempänä tarkemmin määrätyin perustein virheaikalisät. Kunkin vaiheen aika virheaikalisineen yhteenlaskettuna on kilpailijan lopullinen aika. Lyhyin aika on paras tulos. Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on pienin virheaikalisien summa.
Kilpailun voittaja on moottorisahauksen valtakunnanmestari.


Kilpailijat lähetetään yhteislähdöllä 5 - 10 miehen erissä. Suoritusjärjestys ratkaistaan arpomalla miehet eriin.


Kilpailulajit, niiden suoritus ja arvostelu.

Yleistä:
Kilpailijat asettavat sahansa käynnistämättöminä maahan ennen kunkin vaiheen aloittamista merkitylle lähtöpaikalle. Kilpailijat seisovat normaaliasennossa ja lähtömerkin saatuaan käynnistävät sahansa. Saatuaan tehtävän suoritetuksi kilpailija asettaa sahansa pysäytettynä maahan merkitylle maalipaikalle, jolloin ajanotto päättyy.

Kilpailulajit:

1. Kuviosahaus. Kuviosahaus suoritetaan maahan pystytetyn n. 150 sm korkean pölkyn yläosassa mallin mukaan. Malli esitetään järjestäjien toimesta kilpailupaikalla 20 min. ennen kilpailun alkua. Kuviosahaukseen kuuluu viimeiseksi pölkyn poikkileikkaus merkitystä kohdasta. Tämä poikkisahaus on suoritettava millään tavoin pölkkyä tukematta, yhdeltä puolelta puuta, yhtäjaksoisesti ja pölkyn on jäätävä pystyyn kannon päälle ja oltava täysin irti kannosta.

Virheaikalisät: Mallista poikkeaminen mitataan ja poikkeamat muunnetaan virheaikalisiksi. Mittauskohteita, jotka tuomaristo etukäteen määrää, on mallista riippuen 6 - 10. Kaikki mittaukset suoritetaan 1 sm tarkkuudella tasaavaa luokitusta käyttäen. Malliin verrattuna suuremmista loveuksista johtuvat mittapoikkeamat. + merkkiset ja malliin verrattuna pienemmistä loveuksista johtuvat mittapoikkeamiset, - merkkiset, lasketaan erikseen yhteen. + merkkisissä poikkeamissa virheaikalisä 1 sm = 1 sek, - merkkisissä poikkeamissa virheaikalisä 1 sm 2 sek. Poikkisahauksessa pölkyn kaatuminen: virheaikalisä = 30 sekuntia.

2. Kiekkojen sahaus tuetusta pystypölkystä. Tehtävänä on sahata joko kuviosahauspölkyn kannosta tai muusta tuetusta pystypölkystä 5 kiekkoa, joiden vahvuuden on oltava 6 – 10 sm välillä.

Virheaikalisät: Jos kiekon vahvuus ylittää tai alittaa em. raja-arvon, on virheaikalisä 5 sek/ virheellinen kiekko.

3 Oksien karsiminen. Tehtävänä on karsia moottorisahalla oksia kuvaavat tapit tukista, joka on maassa aluspuiden päällä, 1/2 sm pitempiä oksan tynkiä ei sallita.

Virheaikalisät: Jokainen yli 1/2 sm:n osantynkä: virheaikalisä 3 sek.

Kilpailussa pakollisina varusteina ovat heittosuoja moottorisahassa ja kypärä sekä silmä- ja kuulosuojaimet sahaajalla. Tarvittaessa niitä on lainattavissa tai ostettavissa kilpailupaikalla.

Ilmoittautumisaika kilpailuihin päättyy 26.6.–72.

 

 

KILPAILUJEN TUOMARISTO; JOHTO JA JÄRJESTELY:

Kilpailujen ylituomari, Metsänhoitaja Erkki Snellman
Kilpailujen valvoja, Metsänhoitaja Paavo Hokka
Kilpailujen johtaja, Metsäteknikko Aarne Tuovinen

Vesilajit:
Johtaja, Työnjohtaja Viljo Lohela
Koskenlaskun tuomarit: Metsänhoitaja Timo Partanen, Metsäteknikko Viljo Naasko, Työnjohtaja Ruben Ollikainen
Lähdön järjestäjä, Työnjohtaja Esa Koski
Maalituomari Työnjohtaja Esko Martin
Turvallisuusryhmän johtaja, Työnjohtaja Pauli Tervo

Moottorisahaus:
Johtaja Metsäteknikko Seppo Juntunen
Tuomarineuvosto: Metsänhoitaja Paavo Hokka, Metsäteknikko Paulus Valle, Työnjohtaja Viljo Halonen
Sahojen tarkastus, Metsäteknikko Paulus Valle
Tulosten mittaus, Metsänhoitaja Vilho Alkula
Ajanoton (myös vesilajit) Johtaja, Työnjohtaja Allan Tuovinen

Järjestely:
Pääsihteeri, Konttoripäällikkö Arvo Aronaho
Kuulutus, Toimittaja Erkki Rännäli
Tiedotus Metsänhoitaja Pentti Aarnio
Lehdistösihteeri, Metsäteknikko Pentti Anttila
Mainososasto, Metsänhoitaja Hannu Vainio
Lipunmyynti ja järjestys, Metsäteknikko Timo Luolamo
Kaiutinlaitteet, Radioliike Eino Korpi
Viestiyhteydet, Teknikko Tauno Ketola
Kassanhoitaja, Työnjohtaja Heino Kallatsa
Kilpailun lääkäri, Sodankylän kunnanlääkäri
Ensiapuryhmä; Lapin Jääkäripataljoona
Ravintola, Metsäalan työnjohtajien Naistoimikunta
Linja-autokuljetukset, Liikennöitsijä Yrjö Uimaniemi