Tukkilaiset.com tai tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä, kilpailuista ja näytöksistä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta. Ylläpito tekee sisällön eteen paljon töitä, että se olisi kattava infopaketti juuri sinua varten.

Jätkän IV Kulttuuripäivät Viitasaarella 1972

Jätkän IV Kulttuuripäivät Viitasaarella 16.6. - 18.6.1972

 

 Jatkan IV Kulttuuripaivat Viitasaarella 16 18 6 1972 kansi

 

 

TERVETULOA VIITASAARELLE!

Me viitasaarelaiset olemme iloisia siitä, että Jätkän 4. kulttuuripäivien pitopaikaksi on valittu paikkakuntamme. Olemme käsittäneet sen tunnustukseksi siitä, että täällä on pystytty ja pystytään selviytymään suuriakin järjestelyjä vaativista tehtävistä. Kun vastaavat kulttuuripäivät on aikaisemmin järjestetty kaupungissa, on mielestämme oikein, että kulttuuripäiviä vietetään nyt maaseudulla.

Keski-Suomi on metsäistä aluetta. Puun merkitys tunnetaan täällä, ja vihreän kullan parissa työskentelevää jo työskennellyttä ammattikuntaa arvostetaan. Kun Viitasaari on Keski-Suomen metsärikkain kunta, on paikanvalinta hyvin perusteltavissa.

Viitasaari on tunnettu matkailukunta koko maassa. Matkailuväki on täällä erinomaisella kiinnostuksella ottanut vastaan tiedon Jätkän 4. kulttuuripäivien järjestämisestä. Se on valmis antamaan apuaan ja palvelemaan tänne tulevaa juhlayleisöä.

Viitasaarella on ollut suuria kansanjuhlia aikaisemminkin. On ollut konsertteja, näyttelyitä ja kilpailuja. Uskomme kuitenkin, että Jätkän 4. kulttuuripäivät tulee olemaan yksi kaikkein merkittävimmistä tapahtumista, mitä täällä koskaan on ollut. Viitasaaren kunta toivottaa kulttuuripäivien osanottajat terve tulleiksi Viitasaarelle. — Me uskomme, että kulttuuripäivät muodostuvat virkistäviksi ja antoisiksi.

Uskomme myös, että Viitasaarella viihdytte.

Kunnanjohtaja

Esko Kokki

 

 

Jätkän IV kulttuuripäivät Viitasaari 1972

Ohjelma

PERJANTAI 16.6.

Kello 17.00 KULTTUURIPÄIVIEN JA JÄTKÄN MESSUJEN AVAJAISET
Yhteiskoulun kentällä

19.00 AVAJAISTANSSIAISET TORILLA

22.00 YORIEHA UIMARANNASSA
— nuotan vetoa
— rantakalaa
— pelimannimusiikkia
— Severi Suhonen

 LAUANTAI 17.6.

Kello 10.00 TUKKILAISKISAT
Porthanin puiston rannassa
— tukkilaismaratonin SM-kilpailu

14.00 METSATYONÄYTOS

Hännilänsalmen lavan läheisyydessä

Linja-autokuljetus torilta kello 12.30 alkaen

17.00 KANSANPELIMANNIKONSERTTI
Kansalaiskoulun juhlasalissa

19.30 VIITASAARELAISET ILTAMAT URHEILUTALOLLA

— mm. näytelmä
— liikuntakuoro
— puhe — SAK:n puheenjohtaja Niilo Hämäläinen
— 1,5 tuntia tanssia

20.30 HÄNNILÄNSALMEN LAVALLA TANSSITAAN ESA PAKARINEN YHTYEINEEN

SUNNUNTAI 18. 6.

Kello 10.00 METSÄALAN JÄRJESTÖJEN KOKOUKSIA

13.00 KULTTUURIPÄIVIEN PÄÄJUHLA

Yhteiskoulun kentällä
— mm. puhe — kansliapäällikkö Keijo Liinamaa
— puhe — Suomen Maaseututyöväen liiton puheenjohtaja Pekka Virtanen
— Tapio Rautavaara
— Eino Grön
— T-teatteri
— pelimannimusiikkia

 

 

Tietoja Viitasaaren metsistä ja metsätaloudesta

YLEISTÄ

Viitasaaren kunta sijaitsee Keski-Suomen läänin pohjoisosassa Keitelejärven pohjoisosan ympärillä rajoittuen Vesannon, Keiteleen, Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven, Kannonkosken ja Konginkankaan kuntiin. Kunnan kokonaispinta-ala on 1608 km2, josta vettä 224 km2. Suurimpina järvinä mainittakoon mm. Keitele, Kolima, Löytänä, Muurue ja Vuosjärvi. Kunnan väkiluku vuonna 1970 oli 10459 henkeä.

METSÄT

Metsämaata Viitasaarella on yhteensä n. 101 000 ha (1010 km2). Maat ovat pääasiassa moreenimaita, harjusoraesiintymiä on jonkin verran vain kunnan itä- ja kaakkoisosissa, Metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia. Metsäpinta-ala jakautuu omistajaryhmittäin siten, että yksityisomistuksen osuus on n. 70 %, valtion omistuksessa on n. 10 %, yhtiöillä n. 16 % ja muilla yhteisöillä n. 4 0% metsämaa-alasta.

HAKKUUMAARÄ

Pohjoinen Keski-Suomi on monien puuta jalostavien yhtiöiden ja yritysten tärkeää puunhankinta-aluetta. Vuosittain Viitasaaren kunnan alueelta hakataan n. 300000 kuorellista k-m3 raakapuuta, josta järeän puun osuus on suunnilleen kolmannes. Metsien taloudellinen merkitys Viitasaarelle on siten erittäin merkittävä.

METSÄNHOITOTYÖT

Hakkuumäärästä kertyy vuosittain huomattava osa uudistushakkuista. Tästä on luonnollisena seurauksena suuri metsänviljely- ja taimistonhoitotyömäärä. Metsää viljellään vuosittain n. 1100 ha ja erilaisia taimistonhoitotöitä tehdään n. 1300 ha:n alalla.

PUUTAVARAN KULJETUS

Viitasaarella ei ole omaa puuta jalostavaa teollisuutta Haapaniemen sahaa lukuun ottamatta. Puuta kuljetetaan täältä jalostuspaikoille kaikkia tavanomaisia kuljetusmuotoja käyttäen. Luonnonolosuhteista johtuen uitto on nykyisinkin tärkein, sen osuus vaihtelee puutavarayhtiöstä ja jalostuspaikasta riippuen 60—90%. Uitto suoritetaan nippu-uittona Keiteleen eteläpäähän Suolahteen, mistä on edelleen ns. ”rautakanava” Päijänteeseen.
Maakuljetuspuu jakautuu rautatie- ja autokuljetuksen kesken puutavarayhtiöstä riippuen eri tavoin.

METSÄTYÖVOIMA

Metsän merkitys sekä välittömänä että välillisenä työllistäjänä Viitasaarella on edellä estetystä johtuen erittäin tärkeä. Suurimmat työnantajat, kuten puutavarayhtiöt jo metsähallinto ovat Viitasaarellakin siirtyneet vakinaiseen työntekijäkantaan, jolle on varmistettu tasainen vuotuinen työmäärä, jolloin työt käsittävät kaikkia puunkorjuuseen ja -tuottamiseen kuuluvia tehtäviä. Nykyisin nopeasti kehittyvä koneistuminen tullee tulevaisuudessa vähentämään miestyön määrää varsinkin puun korjuun osalta. Metsänviljely- ja puunkasvatuspuolella miestyön tarve sen sijaan säilynee ainakin ennallaan.